พระธาตุบังพวน หนองคาย

พระธาตุบังพวน หนองคายพระธาตุบังพวน หนองคาย

พระธาตุบังพวน หนองคาย ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ห้ามพลาด เมื่อมาท่องเที่ยวจังหวัด

หนองคาย จะต้อง มากราบสักการะบุชา องค์พระบรมธาตุบังพวน อัน

ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง ที่ จำเป็นมาก หมายถึง จะต้อง เคารพบูชา องค์ พญานาคมุ จลิ

นท์ ใน หนองน้า ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง มั่นใจว่า ถ้าหาก ขอพร อะไรก็ตาม ก็ จะ ประสบ

ความสำเร็จ จากที่ ขอ

พระบรมธาตุ บัง พวน เจดีย์ ดั้งเดิม ใส่ พระ บรม สารี ริ ธาตะ เป็น ที่ เคารพสักการะ

ของ ชาว จังหวัดหนองคาย มา นาน ตัว องค์ พระบรมธาตุ เดิม สร้าง ด้วย ก้อนอิฐ

เผา ลักษณะ สถาปัตยกรรม แบบ เขตแดน เป็น เจดีย์ แบบ ประเทศอินเดีย รุ่น

เดียว กับ องค์ พระ ปฐม เจดีย์ ถัดมาได้พังทลาย ลงเพราะเหตุว่า ฐาน ทรุดเจดีย์

องค์ ปัจจุบันนี้ ได้รับ การบุรณะ ขึ้น ใหม่ โดย กรมศิลปากร ที่ ยังคง รักษา องค์

ประกอบ ของ เสา ฝาผนัง แล้วก็ พระประธาน รวมทั้ง วัตถุโบราณ ต่างๆ ไว้อย่าง

ดีเยี่ยม โดยยิ่งไปกว่านั้น พระประธาน ที่ ปั้น ด้วย ปูน

สระ มุ จลินท์ หรือ สระ พญานาค เป็น แองน้ำาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง มั่นใจว่า เป็น ที่ สถิต

ย์ของ พญานาค มุจลินท์ ซึ่ง มี ผู้มากมายราบ ไหว้ ขอพร เสมอ โดย การตักน้ำ

มาร ด หัว เพื่อ เป็น สิริ มคล แต่ว่า แอ่งน้ำ ดังที่กล่าวมาแล้ว ห้ามไม่ ให้หญิง ลงไป

แต่ว่า สามารถ ไหว้ขอพร รอบๆ ศาล พญานาค ข้างหน้า สระ ที่ สำคัญ น้ำ จาก

สระมุ จลินท์ ที่ นี้ นับว่าเป็นน้ำาศักดิ์สิทธิ์ เคยถูกนำเข้า พิธีการ ถือน้ำพิพรรธนํ

สัตยาufabet

นอกเหนือจาก องค์ พระบรมสารีริกธาตุ แล้ว ยัง กรุ๊ป โบราณสถาน ที่ เรียก ว่า สัต

โคลนตม หา สถานที่ ที่ ผลิตขึ้นตามคติ ศาสนาพุทธ หมายคือ การเลียนแบบ

สถานที่เกี่ยวพัน กับ พระพุทธเจ้า ภายหลังจาก หยั่งรู้แล้ว ปริมาณ 7 ที่หมายถึง

วัชรอาสน์, อนิม มิส เจดีย์ , รัต น เดินจงกรม เจดีย์ , รัตนซร เจดีย์,อ ชา ขว้างลนิวัว

รธ เจดีย์, มุ จลินท เจดีย์ รวมทั้งราชายตนะ เจดีย์ ซึ่ง ใน วัด พระบรมธาตุ บัง พวน ที่

นี้ นับ เป็น แห่งเดียวของโลก ที่ ยัง หลงเหลือ โบราณสถาน อันเป็น สัต โคลนตมหา

สถานที่จาก สมัยก่อนครบ อีกทั้ง 7 สิ่ง

พระบรมธาตุ บัง พวน นับว่าเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความศรัทธา แล้วก็ ตำนาน

อุรัง ค ธาตุ เป็น พระบรมธาตุ ประจำเมือง จังหวัดหนองคาย ที่ ชาวพุทธ นักเดิน

ทาง ต่าง เดินทาง มากมาย ราบ พระบรมธาตุ เพื่อ เป็น มิ่งขวัญ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *