พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษ

พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษพระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษ

พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ข้างในวัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษพระบรม

สารีริกธาตุเรื่องรอง ทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525 เพื่อ เป็น ที่ ติดตั้งพระบรม

สารีริกธาตุ สำหรับ ให้ พุทธศาสนิกชน ลักษณะ เป็น ตึก ที่มีการ ประสมประสาน

ศิลป์ อีสาน ใต้ 4 เผ่า ดังเช่นว่า ลาว ส่วย เขมร แล้วก็เยอ มีความสวย แล้ว

ก็ เป็น เอกลักษณ์ อย่าง พอดี บน ยอดพระบรมธาตุมี จุดสำหรับชมวิว ซึ่งสามารถ

ดูทิวภาพรอบๆ ได้อย่างงดงาม

ด้นใน รอบๆ วัดมี พื้นที่ กว้างใหญ่ มีอาคารบ้านเรือน ที่ สวยสดงดงามหลาย จุด

เริ่ม ตั้งแต่ ซุ้มประตู ปากทางเข้า ที่ จำต้อง ลอด ภาพ รูปปั้น ม้า ขนาดใหญ่ แล้ว

ต่อจากนั้น จะ พบ โบสถ์ โค เทียมเกวียน ที่มีลักษณะ เป็นรูปปั้น โค 2 ตัว ขนาด

ใหญ่ กำลังลาก เกวียน ที่ครอบ ตัว โบสถ์อยู่ ซึ่ง ก่อนจะ มา เป็น โบสถ์ โค เทียม

เกวียน นั้น ก็เป็นเสมือน โบสถ์ตามวัด ทั่วๆไป ถัดมาหลวงปู่ธัมมา พิ ทักษา

ได้ มีความเห็นว่า ในขณะนี้ นั้น หาดูเกวียน ได้ ยาก แล้ว ก็เลย ได้ จัด ท่ขึ้น ให้คน

รุ่นใหม่ได้มองเห็น ถึงจุดสำคัญ ของ การใช้เกวียน ใน อดีตสมัย

พระบรมธาตุ เรืองรอง เป็นตัว ตึก มีการ เสมแต่ง สวดมนตร์ ลาย อย่างงดงาม

แบ่งได้เป็น 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ใช้ประกอบพิธี ทางศาสนา ชั้นที่ 2-3 ทำเป็น

พิพิธภัณฑสถานพื้นเมือง ชน สี่เผ่าไทย ของ จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง เขมร

ส่วย ลาว เยอufabet

ชั้น ที่ 6 ติดตั้งพระบรมสารีริกธาตุ มีระเบียงดู ทิวทัศน์ เห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ที่

สวย ในฤดู ปลูกข้าว จะ ได้เห็นภาพ บรรยากาศ ของ ชุมชน บริเวณแวดล้อม ด้วย

นา เขียวชะอุ่ม

ด้านใน วัด ยัง มีทาง เดิน ลอยฟ้า เชื่อมต่อ ทอด ยาว รอบ วัด ให้ได้เดินเที่ยว รวม

ทั้ง ใน บางช่วงของฟุตบาท ก็ จะมี อีกทั้งรูปปั้น งานทำบุญ บั้งไฟ ของ ชาว อีสาน

หรือ พระผู้เป็นเจ้า นิพพาน ให้ได้ ดูรวมทั้งสักการตลอดทางเดิน

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *