วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราชวัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุ นครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุโบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญของชาวกรุง

นครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศานิกชน ทั้งหลาย เครื่องหมาย ของ

จังหวัด นครศรีธรรมราช ที่ รู้จัก กัน แพร่หลาย ก็คือ พระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ ซึ่ง

ตั้งอยู่ ข้างใน วัดพระมหาธาตุ ว รม หาวิ หาร เพราะว่า เป็น ที่ ใส่ พระบรม

สารีริกธาตุ ของ พระส้มมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันนี้ กรมศิลปากร ได้ประกาศ ลง

ทะเบียน วัดพระมหาธาตุ เป็น โบราณสถาน นับ เป็น สถานที่ควรค่าแก่การเคารพ

บูชา ที่สำคัญ ที่สุด แห่งหนึ่ง ของ ภาคใต้

พระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ เป็น เจดีย์ สถาปัตยกรรม แบบ ทรง ระฆังคว่ำ มี ลักษณะ

เด่น ที่ยอดเจดีย์ ซึ่งห่อ ด้วย ทองคำแท้ จากความเชื่อถือ เล่าสืบ ตอบ กัน มา ว่า

องค์ พระบรมธาตุ มี ทองคำรูปพรรถ แล้วก็ของที่มีราคา ล้นหลาม ถึง ปลาย เจดีย์

ซึ่ง ข้าวของ มีค่า กลุ่มนี้ พุทธ ศสานิก ชน เอามามอบให้ แก่ องค์ พระพุทธเจ้า

เพื่อตน ได้เจอกับนิพพาน จากคำขวัญ ประจำ จังหวัด เมือง ประวัติศาสตร์

พระบรมธาตุ ทอง ชื่น ชุ่มฉ่ำ ธรรมชาติ ธาตุ อุดม เครื่อง กลบสาม กษัตริย์

มากมายวัด มากมายศิลป ครบ สิ้น กุ้ง ปเนื้อความ ว่า พระบรมธาตุ ทอง ก็เลยซึ่ง

ก็คือ ยอดเจดีย์ ทองคำ ของ พระบรมสารีริกธาตุ นั่นเอง และก็ ถ้า ผู่ใด ปรารถนา

ดู ยอด พระธาตสี ทองสัมฤทธิ์ แพรวพราว อย่างใกล้ชิด มี บริการ

กล้องโทรทรรศน์ ให้ ใช้ บริการ ราคา แล้ว

เว้นเสียแต่ พระบรมสารีริกธาตุ แแล้ว เจดีย์ องค์ เล็ก ที่ รายล้อม รอบ องค์ พระบรม

สารีริกธาตุ จำนวนมาก เป็น สิง ที่ ผิดตา แก่นัก ท่องเที่ยว ที่ ได้ ประสบพบเห็น เจดีย์

นี้เรียก ว่า องค์เจดีย์บริวาร ซึ่งมี ทั้งหมดทั้งปวง 149 องค์เจดีย์ บริวาร หมายถึง

เจดีย์ ที่ บุตรหลาน บรรพบุรุษ ได้สร้าง ไว้ สืบต่อ กัน มาเรื่อย เพื่อ ใส่อัฐิ ของพี่

น้อง ผู้เสียชีวิต ไป แล้ว โดย อธิษฐาน ว่า ขอ ให้ พี่น้อง ของตนเอง ได้มา กำเนิด ใน

ศาสนา ของ พระพุทธเจ้า อีกรอบ ใน ชาติหน้า นอกเหนือจาก ความหัศจรรย์ ของ

พระบรมสารีวิกธาตุ ไม่มี เงา แล้ว เจดีย์ บริวาร ที่ เรียงราย ล้อม องค์ พระบรม

สารีริกธาตุ เป็น สั่งอัศจรรย์ ซึ่ง พวกเรา ไม่ ค่อย ได้ มองเห็น จากที่ ใด เหมือนกันufabet

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *