วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์

วัดห้วยมงคล ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดที่ติดตั้งรูปเสมือน หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมที ใช้ ชื่อว่า

วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชน บ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อ่าเภอหัวหิน จังหวัด

จังหวัดประจวบคีขันธ์ ถัดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรง พระราชทาน นาม ใหม่ จาก ห้วย คต เป็น หัวย “มงคล” ซึ่ง ปัจจุบันนี้ ใช้ เป็น

อีกทั้งชื่อ หมู่บ้าน วัด สถานศึกษา รวมทั้ง โครงงานต่างๆ อีกเยอะแยะ กว่าสี่

สิบปี แล้ว ที่หมู่บ้าน ห้วย มงคล เป็น ที่ ที่สมเด็จพระ ปรมินท รม หา ภูเขา ไม่ พลอ

ดุลย อำนาจ ทรง เสด็จ มา ยอดเยี่ยม พสกนิกรด้วย แผนการต่างๆ ที่เกิด ขึ้น ใน

หมู่บ้าน เพื่อ สร้าง ความ มั่นคง ให้ กับ ผสก นิกร ได้มีฐานะดียิ่งขึ้น สามัญชน มี

สุข กัน ทั่วทุกคน รวมทั้ง แผนการ ต่างๆ ก็ ดำเนิน ไป ได้ ด้วยดี เนื่องจากว่า มีส่วน

ราชการให้การดูแล แล้วก็ ทรงค้ำจุน วัด ห้วย มงคล ไว้ให้เป็น ที่ พึ่ง ทางจิตใจ

สำหรับ ราษฎรถัดมา พระครูปภัสรว รพิ นิจ หรือ พระคุณครู รุ่งโรจน์ ปภั สส โร

เจ้าอาวาสวัดห้วย มงคลองค์ เดี๋ยวนี้ ซึ่งเป็น นักปรับปรุง ที่มีศีลจารวัตที่ ดี

เลิศ เป็น ที่ เทิดทูนบูชา ของคนภายใน ชุมชน บ้าน ห้วยมงคล และก็พล.อ. ยอด

เยี่ยม อาจจะอุทัยกุล รอง สมุห ราชองครักษ์ ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงพ่อ

ทวด” องค์ ใหญ่ ที่สุด ในโลกแทงบาคาร่า

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *