วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัววัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่โด่งดังชาวไทย

นิยมมากมายกราบไหว้ โดยมีจุดแข็งคือ พุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาว ที่มี ขนาดใหญ่

ที่สุด ใน โลก ซึ่งตั้ง อยู่ ที่โล่งแจ้ง นาม ว่า พระกกุสันโธ เป็น พุทธรูป ปางมาร

วิชิต รอบๆ ข้างหน้า องค์ พุทธรูป ยัง มี ฆ้อง แล้วก็ บาตร ที่ ใหญ่ ที่สุด ใน โลก ด้วย

นอกเหนือจากนั้น ยังมี พระพุทธ วัว สูดดม พุทธรูป โลหะ สำริด องค์ ใหญ่ ที่สุด

ในประเทศ ด้านในวัดมี อาคารบ้านเรื่อน ต่างๆ เยอะๆ ยกตัวอย่างเช่น พุทธรูป

ต่างๆ รูปหล่อพุทธประวัติ พระพุทธเจ้า พระวิหาร ร้อย ยอด เจดีย์ ร้อย ยอด

สมเพชนีย สถานที่เลียนแบบ เมืองสวรรค์นรก เลียนแบบ ซึ่ง อาคารบ้านเรือน

กลุ่มนี้ ทำให้มีนัก ท่องเที่ยว แวะเวียน มา อย่างสม่ำเสมอ

พระพุทธ วัว สุดดม พุทธรูป โลหะสำาริด องค์ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศ ไทย เริ่ม

ก่อสร้าง ตั้งแต่ปี้ พุทธศักราช 2502 ใช้เวลา ก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เดินทางไป มา ทรง ชู พระ เกตุ มาลา

ตอนวันที่ 12 มี.ค. 2512ufabet

นอกเหนือจาก พระพุทธ วัว สูดดม แล้ว ยังมี พระ กกุ สัน โธ ป็น พุทธรูป ขนาดใหญ่

ปาง มารวิชิต องค์ สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ตั้ง อยู่ที่โล่ง

แจ้ง นักเดินทางสามารถ แลเห็น ได้ แต่ไกล ซึ่ง พสกนิกร ทั่วๆไปนิยม มากมาย

ราบไหว้ เวทนานีย สถานที่ 4 อยู่ รอบๆ ข้างหน้า องค์ พระ กกุ ส้น โธ มี อาคาร

บ้านเรือน ซึ่ง เลียนแบบ จาก สถานที่สำคัญ ทาง ศาสนาพุทธ สี่ ที่ ใน อินเดีย รวม

ทั้ง เนปาล อาทิเช่น สวนลุมพินี สถานที่คลอด ซึ่ง ตอนนี้ อยู่ ใน เนปาล เจดีย์

พุทธคยา สถานที่ รู้แจ้งเห็นจริง เจดีย์ เมือง สาร ท้องนาถซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของป่า อิสิ

ปตน สัตว์ป่า ทาย วัน สถานที่ แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ แล้วก็

กุสิ ท้องนา รา สถานที่ ตาย ของ พระพุทธเจ้า

นรก ภูเขา ไม่ เป็นการเลียนแบบ ภาพ ประติมากรรม ปูนปั้น เกี่ยวกับ นรก ผลิตขึ้น

เพื่อย้ำาเตือน ให้ มนุษย์ตระหนักถึง เรื่อง เวรกรรม โดย มี สาร สำคัญ ที่ บากบั่น

แสดง ถึง คนที่ คิดร้ายต่อ บิดามารดา ของตน จำต้อง มา อยู่ ใน เมืองนรก ภูเขา ไม่

กำเนิด เป็น เปรตรวมทั้งอสูรกาย เวียนว่ายตาย กำเนิด อย่าง ทุกข์ ทรมาร ตาม

หลัก ความเชื่อถือ ทาง ศาสนาพุทธ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *