สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แม้ว่าจะมีพื้นที่ไม่มากนัก แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเขาค้อมีธรรมชาติของป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่มากมาย จึงทำให้เขาค้อมีทะเลหมอกที่สวยงามกว้างใหญ่ เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนสุด ๆ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ ให้ได้ไปเช็กอินเพียบฟินกินเที่ยว น้ำใสเกาะกูด

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ แต่เดิมเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเป็นที่ทรงงาน และแปรพระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริ และทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อ และอำเภอใกล้เคียง บริเวณพระตำหนักเขาค้อจะประกอบไปด้วยอาคารเชื่อมต่อกันเป็นรูปวงแหวน มีเรือนข้าราชบริพารเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพระตำหนัก บริเวณโดยรอบรื่นรมย์ไปด้วยบรรยากาศสีเขียวขจีของสวนหย่อมและแปลงไม้ดอก บรรยากาศเงียบสงบและอากาศเย็นสบายตลอดปี

จุดชมวิวยอดเขาย่า

จุดชมวิวยอดเขาย่า ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ มีทางเดินขึ้นเขาอยู่บริเวณพระตำหนักเขาค้อ ที่จุดชมวิวเขาย่าจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว ๆ 1,305 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอำเภอเขาค้อ สามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ในอำเภอเขาค้อ และทะเลหมอกสวยงามอลังการ มีศาลาชมวิวเรียกว่า “ศาลาพระเทพ” ตั้งอยู่ด้านบน ด้วยครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จขึ้นมาเยือนยังศาลาแห่งนี้
การเดินขึ้นยอดเขาย่า จะมีระยะทางประมาณ 770 เมตร เส้นทางมีความชันในบางช่วง ควรสวมใส่รองงเท้าผ้าใบ และต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเดินขึ้นเขาสักเล็กน้อย

วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงตระหง่าน แวดล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่และธรรมชาติอันสวยงาม มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้ได้ไปเที่ยวชม สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ก็คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ มีการออกแบบอย่างสวยงาม ภายนอกประดับประดาไปด้วยกระเบื้องหลากสีสัน งดงามอย่างมาก
และที่เพิ่งมีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปนั้นเป็นมหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ฐานมีขนาดความกว้าง 41 เมตร ยาว 72 เมตร และสูง 45 เมตร แบ่งเป็น 6 ชั้น โดยส่วนของชั้นที่ 1 และ 2 ได้จัดเป็นที่พักของผู้เข้าปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณอื่น ๆ นั้น ใช้เป็นที่ประกอบศาสนากิจ ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติภาวนา ด้านบนอาคารเป็นรูปปั้นพระพุทธรูป 5 พระองค์ เรียงซ้อนกันจากเล็กไปถึงใหญ่ มีความยิ่งใหญ่อลังการมาก ๆ

นอกจากนี้ยังมีศาลาพระหยกเขียว, พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี, พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล, ลานโพธิ์, ลานพระสีวลี, พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ, เสาพุทธชัยมงคล ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมและไหว้ขอพรกันอีกด้วย

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2196 กิโลเมตรที่ 18 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตัวพระบรมธาตุมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตโกสินทร์ประยุกต์ ผังของฐานด้านล่างเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง ฐานชั้นบนมีผังเป็น 8 เหลี่ยม องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความสูง 69 หลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ส่วนฐานเจดีย์กว้าง 39 หลา หมายถึงปีพุทธศักราช 2539 ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของเหล่านักรบในเหตุการณ์สู้รบคอมมิวนิสต์เขาค้อ มีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม โดยมีแท่งหินสูง ซึ่งทำจากหินอ่อนรูปสามเหลี่ยมอยูตรงกลาง สูงราว ๆ 24 เมตร หมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในปี พ.ศ. 2524

อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความจุราว ๆ 2,020,000 ลูกบาศก์เมตร บริเวณดดยรอบอ่างเก็บน้ำจะเต็มไปด้วยป่าสนและพืชพรรณนานาชนิด มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศสวยงามและโรแมนติกมาก ๆ ในช่วงหน้าหนาว จะมีไอหมอกลอยละล่องอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนแบบชิล ๆ

น้ำตกศรีดิษฐ์

ตั้งอยู่ที่บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและห้ามพลาดของเมืองเขาค้อ เป้นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำมากมายจะไหลลงผ่านหน้าผาหินกว้าง ก่อนไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นน้ำแลนั่งพักผ่อนกันได้บริเวณนี้ นอกจากนี้ยังมีครกกระเดื่อง ซึ่งครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ได้ใช้ในการตำข้าวเพื่อผลิตอาหารให้กับทหารคอมมิวนิสต์แสดงให้ดูอยู่ด้วย

แก่งบางระจัน

แก่งบางระจัน

แก่งบางระจัน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ มีลักษณะเป็นแก่งหินขวางลำน้ำเข็ก และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ชมแมงกระพรุนน้ำจืดที่หายากมาก ในฤดูฝนจะมีน้ำอยู่เต็มแก่ง ทำให้สามารถล่องเรือชมความสวยงามของผืนป่าที่อยู่ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเข็กได้อย่างดี ซึ่งทั้งสองฟากฝั่งก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย มีบรรยากาศคล้ายกับป่าดึกดำบรรพถ์เลยทีเดียว และถ้าโชคดีก็จะได้เห็นแมงกระพรุนน้ำจืด (Freshwater JellyfishUfabet) ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่หายากมาก พบเพียง 5 แห่งในโลกเท่านั้น

 

เขาค้อ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ เยอะมากมายขนาดนี้ และยังเป็นจุดชมะเลหมอกที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยอีกต่างหาก ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว เขาค้อก็งดงามน่าเที่ยวทุกฤดูกาล

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *