สรรพยา (สับ-พะ-ยา)

สรรพยา (สับ-พะ-ยา)สรรพยา (สับ-พะ-ยา)

สรรพยา (สับ -พะ-ยา) อําเภอเล็กๆ ติดแม่น้ําเจ้าพระยา ในจังหวัดชัยนาท มั่นใจว่าผู้คนจํานวนมากบางทีอาจไม่คุ้นชื่อ เท่าไรนัก เพราะว่าถ้าเอ่ยถึงจังหวัดชัยนาทจะคิดถึง แม้กระนั้น สวนนก แล้วก็เขื่อนเจ้าพระยา
สรรพยาชุมชนดั้งเดิม ที่ยังคงมีความง่ายๆ ของวิถีชีวิต ล่อใจให้พวกเราได้เข้าไปสัมผัสถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของชุมชนเล็กๆ
ที่นี้ ในการมา ท่องเที่ยวสรรพยา สามารถ ท่องเที่ยวได้แบบไปตอนเช้าเย็นกลับ
ด้วยเหตุว่าตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทวดามากเท่าไรนัก ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมงครึ่งเพียงแค่นั้น เริ่มเดินทางจากกรุงเทวดาราว 8 นาฬิกากว่า เพื่อมุ่งหน้าไปยังอําเภอสรรพยา ซึ่งจะอยู่ก่อนถึงตัวอําเภอจังหวัดชัยนาท ถึงสรรพยา โดยประมาณ 11.30 น.
เป้าหมายแรกก่อนเดินทางท่องเที่ยว ไปยังจุดต่างๆ กองทัพจะต้องเดินด้วยท้อง แวะ ไปที่ห้องอาหาร ต้นตะขบ ซึ่งเป็นร้านค้ามีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ร้านค้านี้มีรายการ อาหารขึ้นชื่อลือนามเป็นผัดไทย แบบต่างๆ ufa

รายการอาหารเส้นผัดไทย ที่ใบหน้ามองปกติ แม้กระนั้นรสกลมกล่อมละมุนละไมมากมาย ตัวเส้นที่ใช้ อีกทั้งเส้นเล็ก เส้นเล็กนุ่มลื่น แล้วก็วุ่นเส้นเหนียวนุ่มอร่อย เว้นเสียแต่ผัดไทยแล้วยังมีรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นอาหารจานเดียวมีให้ เลือกมาก
โดยเน้นย้ํา ใช้ปลามาเป็นองค์ประกอบสมชื่อ กับเป็นเมืองที่ติดเขื่อน อีกทั้ง ปลาลวกจิ้ม รายการอาหารปลา ทอดกระเทียม ทอดน้ําปลา รายการอาหาร ต้มยํา แล้วก็รายการอาหารผัดฉ่า ไม่ไกลจากร้านค้าต้นตะขบ หมายถึง ที่ตั้งของ เขื่อนเจ้าพระยา สถานที่เที่ยว ที่ลือชื่อของจังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ใน อําเภอสรรพยา
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเพื่อนกั้นน้ําขนาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นเป็นที่แรกของเมืองไทย มีทิวภาพรอบเขื่อนสวย สดงดงาม โดยได้ทําเป็นสะพานทอดยาวไปยังแม่น้ําเจ้าพระยาทสําหรับเดินเที่ยวดูทิวทัศน์ขอบเขื่อนได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในยามเย็นเขื่อนเจ้าพระยาเป็นจุดสําหรับชมวิวดวงตะวันตก ที่สวยสดงดงามมากมาย
สรรพยา มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ขึ้นชื่อลือนามเป็นสินค้าผักตบชวาบ้านอ้อย เป็นงานหัตถกรรมของกลุ่มของผู้คนใน ชุมชนที่ให้ความสนใจด้านการจักสาน
โดยการรวมตัวกันตั้งขึ้นกรุ๊ปสมาชิกขึ้นมา เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของคน ภายในชุมชน เป็นการระดมความคิด ทางด้านการสร้างแล้วก็ดีไซน์สินค้า มีการพบปะสนทนาแลกข้อคิดเห็นระหว่างกรุ๊ป สินค้ารวมทั้งชุมชนอื่น ทางกรุ๊ปมีการถ่ายทอดความรู้สู่เขตแดนใกล้เคียง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งคนที่พึงพอใจเข้ามาศึกษา เล่าเรียนศึกษางาน
โดยมีการเพิ่มราคาสินค้า ยกตัวอย่างเช่น การพันเกลียวผักตบชวา รวมทั้งปรับปรุงต้นแบบการจักสานมาเป็นกระเป๋าคุณ ผู้หญิง กระบุง กระเป๋าใส่สิ่งของต่างๆ มากมายก่ายกอง
สมาชิกในกรุ๊ปเอามาปรับปรุงแก้ไขกรรมวิธีการผลิต ให้สําเร็จงาน ที่งดงาม ล้ํายุค มีคุณภาพตรงตามความปรารถนาของตลาด ในช่วงปัจจุบัน สําหรับผู้ใดกันแน่ที่ถูกใจสิ้นค้าแนวนี้ก็มา เลือกซื้อ ได้มีกระเป๋าแบบเก๋ๆ มาก ที่สําคัญราคาถูกมากมายมาเยี่ยมอําเภอสรรพยา
ชุมชนดั้งเดิมของจังหวัดชัยนาททั้งที จําเป็นต้องไปแวะที่ วัด สรรพยาวัฒนาราม กราบสักการ หลวงปู่เฟื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ราษฎรยกย่อง รอบๆ ทางเข้าวัด มีหลวงพ่อพุทธเสร็จ พุทธรูปองค์ใหญ่หน้าวัด ข้างในวัด ยังมีโบราณคดีวิทยาที่สําคัญอย่าง โบสถ์ข้างหลังเก่า พระวิหาร ศาลาพระพุทธ และก็กรุ๊ปเจดีย์ ศิลป์ยุคอยุธยาอายุกว่า 100 ปี
บรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานเป็น ระเบียบแล้ววิหารน้อย วิหารดั้งเดิมข้างในพระวิหารมีพระพุทธรูปปางไหว้พระบรมศพ
ซึ่งหาดูยาก เจอเพียงแค่ไม่กี่วัด ในประเทศไทย สําหรับตรงนี้พุทธรูปดังที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในภาวะบริบูรณ์รวมทั้งครบถ้วนบริบูรณ์ ตามหลักพระรัตนตรัย เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับนอนในหีบศพ มีพระภิกษุ ดังเช่น พระมหากัสสปะ (องค์ทองคํา) พระอริยสงฆ์ นั่ง สมาธิ ปลงสังเวช รวมทั้งพระสมมุติพระสงฆ์ชันเข่าในอาการโศกเศร้าเป็นผู้แทนของสามัญชน ทั้งผองประกอบรวมเป็น หลัก คํากล่าวสอนหรือพระธรรมนั้นเอง
ส่วนพระบาทยื่นออกมานอก หีบเป็นปาฏิหาริย์หนสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อพระมหากัสสปะถวายบังคม ก่อน ไฟลุกไหม้ศพ ไม่เพียงแต่สะท้อนความจริงชีวิต ที่ไม่มีผู้ใด หนีพ้น
รวมทั้งประชาชนยังนิยมเคารพบูชา พุทธรูปปางไหว้ พระบรมศพ เพื่อขอพรเกี่ยวกับสุขภาพให้หายจากลักษณะของการเจ็บเจ็บไข้หรือให้สุขภาพดี ด้านบนเพดานวิหารมีการ ติดกระจกไว้สามารถดูองค์พุทธรูปนอนหงาย ได้แบบเต็มองค์จากกระจก มองแปลกดี
รอบๆ ฝาผนังข้างหลังพระวิหาร มีภาพแกะพุทธรูปโบราณที่มองดั้งเดิมแล้วก็สวยมากมาย ดูไปที่รอบองค์พระพุทธรูปี ต้นโพธิ์ ต้นเล็กๆ ขึ้นแซมออกมาจาก ฝาผนังด้วย แปลกมากมายชิดกับวัด สรรพยาเป็นชุมชนเก่าตลาดสรรพยา ชุมชนเล็กๆ ที่มีบ้านเมืองดั้งเดิม เป็นตึก ไม้ที่ สวยหลายข้างหลัง
โดยประชาชนยังคงสงวนไว้ อาคารบ้านเรือนเรียงรายอยู่เสมอสองฝั่งถนนหนทาง ทุกๆวันเสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ตรงนี้จะมีตลาดกร็นดี หรือ ตลาดสถานีตํารวจเก่าสรรพยาเป็น ตลาด ที่ไม่ใช่โฟมสําหรับในการใส่ของกินที่แรกในจังหวัดชัยนาท บรรยาศจะครึกโครม มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของ ผลิตภัณฑ์รวมทั้งของกินแคว้น ต่างๆ ล้นหลาม แต่ว่าถ้าเกิดมาท่องเที่ยวในระยะเวลาอื่นบรรยากาศก็จะสงบเงียบ
เว้นแต่บ้านเมืองดั้งเดิมตลอดสองฝั่งถนนหนทางที่มีให้ได้ ดูแล้ว ยังมีภาพเพ้นท์ฝาผนังที่น่ารักน่าเอ็นดู ที่สะท้อนถึงวิถี ชีวิตของชุมชนชาวสรรพยา ชุมชนชายน้ํา ที่มีความสัมพันธ์ธุ์กับสายน้ําเจ้าพระยามานาน ไม่ว่าจะเป็นภาพกรุ๊ปเด็กผมจุก กระโจนน้ําอย่างสนุก ภาพประชาชนกําลังใช้สุ่มจับปลา
แล้วก็ภาพควายกําลังเล่นน้ําเป็นภาพแบบสามมิติให้พวกเราได้ โพสต์ ท่าลากด้วย เดินมาแทบสุดชุมชน พวกเราจะสถานีตํารวจดั้งเดิม โบราณ ตั้งอยู่รอบๆ ปากทางเข้าตลาดเก่าสรรพยา เป็นตึกทรงปั้นห ยาสีขาวครีมยกพื้นสูง อายุกว่า 100 ปี ตามเรื่องราวก่อสร้างสถานีตํารวจเก่าสรรพยา อําเภอสรรพยา จังหวัดจังหวัด ชัยนาท มาตั้งแต่ราว ปี พ.ศ. 2444
หรือ รัตนโกสินทร์ศก 120 ยุครัชกาลที่ 5 จนถึง ปี พุทธศักราช 2530 ได้ย้าย ออกไปสร้างสถานีตํารวจที่ใหม่ ทําให้รอบๆ ดังที่กล่าวถึงมาแล้วเหงาหงอยมากมาย ประชาชนมองเห็นตึกเริ่มเสื่อมโทรม
ก็เลยต้องการให้สงวนและก็ปรับปรุงไว้เนื่องจากมั่นใจว่าน่าจะเป็นตึกสถานีตํารวจโบราณที่สุดในประเทศไทย ถัดมาทาง เทศบาลตําบลสรรพยา ก็เลยแก้ไขปรับปรุงให้กลับมาอยู่ในภาวะธรรมดา โดยการทําเป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อ รองรับให้เป็นสถานที่เที่ยวเชิงรักษา และก็เป็นพิพิธภัณฑสถานอันโบราณ ที่สวยของ อําเภอสรรพยา

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *