น้ำตกสายวังทอง

เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับชุมชน มีความสวยงามเป็นอย่างมาก สภาพโดยรอบมีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก

Read More

Garden Hydrangeas Dalat

ดาลัดจะมี ความเป็น สวนขั้นบันไดลดหลั่นของไปตามเขา ระหว่างพุ่มไม้ก็จะมีทางเดิน เล็กๆ ที่พวกเราสามารถเข้าไป แล้วถ่ายภาพได้ หรือ บางจุดเค้ามีเป็นบันไดสูง ๆ ให้พวกเรา ป่ายปีน ขึ้นไปนั่งถ่ายภาพสวยๆได้

Read More

ลี่เจียง เมืองเก่าแก่

มีถนนอันเก่าแก่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมเมืองเก่าเข้าไว้ด้วยกัน สายน้ำที่ไหลเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในเมือง

Read More

โจกุลซาลอน Jokulsarlon

ธารน้ำแข็งพันปีแห่งนี้ ที่ทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และลึกเป็นอันดับที่สอง โดยอยู่ทางทิศใต้ตรงปลายทางของธารน้ำแข็งพันปี วัทนาโจกุล อยู่ระหว่างอุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์

Read More